Kancelaria Radcy Prawnego „Pro – Lex”, ul. Grudziądzka 5, 85-130 Bydgoszcz, tel. 0 52 341 37 37, kom. 602 70 66 80

Oferta - Pro-Lex Bydgoszcz

Kancelaria Radcy Prawnego „Pro – Lex” świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w następujących dziedzinach prawa:

  • - prawo rodzinne (podział majątku, ustanawianie rozdzielności majątkowej, sprawy alimentacyjne),
  • - prawo cywilne (sprawy mieszkaniowe, spadkowe, ubezpieczeniowe, odszkodowawcze, waloryzacyjne, windykacyjne),
  • - prawo pracy (związane rozwiązywaniem i wypowiadaniem umów o pracę, z wynagrodzeniem, odszkodowawcze, sprawy związane z wypadkami przy pracy),
oraz podmiotów gospodarczych w zakresie:
  • - prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego,
  • - prawa upadłościowego i naprawczego,
  • - prawa administracyjnego,
  • - prawa pracy,
  • - postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

udzielanie bieżących konsultacji i porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych, zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu w/w dziedzin prawa, prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, sporządzanie umów, zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego , rejestracja działalności gospodarczej.