Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Nasza Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawo cywilnego w mieście Bydgoszcz i Żnin, a także w całym województwie oraz poza jego granicami.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, Sądem Najwyższym, a także reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych, przed organami, urzędami, osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami. Sporządzamy również środki odwoławcze od orzeczeń sądowych apelacje, zażalenia, zarzuty i sprzeciwy,skargi.

Specjalizujemy się w szeroko pojętej windykacji należności, tak sądowej jak i w negocjowaniu i zawieraniu porozumień dotyczących spłaty zadłużenia. Sporządzamy wezwania do zapłaty, pozwy w postępowaniu zwykłym oraz elektronicznym, wnioski egzekucyjne, sprawowanie nadzoru nad sprawnością prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego.

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie sporządzania projektów umów cywilnoprawnych i negocjowanie ich warunków. Sprawy związane z własnością, innymi prawami rzeczowymi, zobowiązaniowe, spadkowe, sprawy działowe.

Udzielamy porad prawnych z szeroko pojętego zakresu prawa cywilnego, zobowiązań w tym spadkowego czy wieczystoksięgowego.

Kancelaria specjalizuje się również w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów oraz z tzw. czynów niedozwolonych. Zajmujemy się również sporządzaniem wniosków i odwołań do ubezpieczycieli oraz sądowym dochodzeniem roszczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Katarzyna Kulik-Frasz,
Krzysztof Frasz

ul. Pocztowa 1/8
85-068 Bydgoszcz

Filia w Żninie

ul. Sądowa 4 p.207 I piętro (siedziba tygodnika Pałuki)
88-400 Żnin

adw. Katarzyna Kulik-Frasz
tel.+48609768739,
e-mail: adw.kulikfrasz@gmail.com

NIP 9671268934

r.pr. Krzysztof Frasz
tel. +48502074712,
e-mail: pro-lex@bydgoszcz-prawnik.pl

NIP 5542439781