Prawo Karne

Prawo Karne

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym . Służymy pomocą zarówno w postępowaniu Sądowym I i II instancji jak i na etapie postępowania przygotowawczego toczącego się przed policją lub prokuraturą w mieście Bydgoszcz, Żnin , jak i na terenie całego województwa oraz poza jego granicami.

Adwokat Katarzyna Kulik-Frasz posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa karnego, a sprawy karne są nie tylko jej pracą, ale również pasją, świadczy o tym choćby fakt, iż pracę magisterką adwokat Katarzyna Kulik-Frasz obroniła na katedrze kryminalistyki wydziału prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejne lata adwokat Katarzyna Kulik-Frasz zdobywała doświadczenie merytoryczne jak i praktyczne, prowadząc sprawy karne przed sądami I jak i II instancji.

Sprawy karne - Bydgoszcz, Żnin

Udzielamy porad prawnych również w przypadku kiedy żadne postępowanie się jeszcze nie toczy, a nurtują Państwa jakieś pytania bądź wątpliwości.

Reprezentujemy klientów zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego czy oskarżyciela posiłkowego.

Obsługujemy sprawy karne rożnego rodzaju. Reprezentujemy i udzielamy merytorycznej pomocy również w postępowaniu wykonawczym, sprawach o wykroczenia czy postępowaniach w sprawach nieletnich.

Występujemy w sprawach dotyczących wszystkich typów przestępstw w tym przestępstw karnoskarbowych. 

Sporządzamy pisma takie jak apelacje od wyroków sądów rejonowych i sądów okręgowych, kasacje do Sądu Najwyższego, zażalenia , prywatne akty oskarżenia, zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, wnioski w postępowaniu wykonawczym m.in. o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w karze pozbawienia wolności, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego i inne przewidziane prawem.

Skontaktuj się z nami

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

W zakres świadczonych świadczonych przez nas usług wchodzi zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami rejonowym, okręgowymi i apelacyjnymi a także Sądem Najwyższym w szerokim spektrum spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym o:

ustalenie istnienia stosunku pracy,

odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,

odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy o pracę,

  • dyskryminacja,

  • mobbing,

  • emerytury, renty i zasiłki,

  • podleganie ubezpieczeniom społecznym.

  • Udzielamy również porad prawnych z tych dziedzin prawa, a także pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu dokumentów z zakresu prawa pracy.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacko-Radcowska
Katarzyna Kulik-Frasz,
Krzysztof Frasz

ul. Pocztowa 1/8
85-068 Bydgoszcz

Filia w Żninie

ul. Sądowa 4 p.207 I piętro (siedziba tygodnika Pałuki)
88-400 Żnin

adw. Katarzyna Kulik-Frasz
tel.+48609768739,
e-mail: adw.kulikfrasz@gmail.com

NIP 9671268934

r.pr. Krzysztof Frasz
tel. +48502074712,
e-mail: pro-lex@bydgoszcz-prawnik.pl

NIP 5542439781